Zachary Smith is a NYC based Photographer and Videographer.
He graduated from The School of Visual Arts with a BFA in Photography.

 

 

Exhibitions
2013       SVA Senior Show             NY, NY
2013       SVA Mentor Show           NY, NY
2012       Inanimate Assembly        NY, NY